Na stránke pribudli články

Spustenie Esperantsko-slovenského spevníka je záležitosť stará už skoro rok. Doteraz som sa sústredil predovšetkým na pridávanie informácií o umelcoch, albumoch a pridávanie textov piesní. Teraz však nastáva zmena. Okrem tejto, hlavnej, činnosti vás budem informovať o dôležitých alebo zaujímavých udalostiach vo svete esperantskej hudby aj obšírnejšie, pomocou článkov.

Články budú vychádzať nepravidelne, keď budem mať čas ich písať… Ako tému si beriem len "esperantskú hudbu", čo je pojem veľmi široký ale presne také bude aj rozpätie tém. Ak chcete aby som napísal o niečom konkrétnom, spravil rozhovor s istým umelcom alebo ak by ste dokonca chceli napísať vlastný článok tak určite nestrácajte čas a napíšte mi! Poteším sa každému slovo, aj kritickému.

Články som skutočnou informačnou hodnotou sa začnú objavovať onedlho tak ostaňte verný a opäť nás navštívte :D


Osobné nástroje